نویسنده = عبدالرسول کشفی
تعداد مقالات: 2
1. تعالی صرف واجب‌الوجود و مسئلۀ نیایش با خدای غیرشخص وار در آثار ابن‌سینا

دوره 21، شماره 79، بهار 1395، صفحه 5-34

سیده زهرا حسینی؛ عبدالرسول کشفی؛ احد فرامرز قراملکی


2. بررسی استدال تقدیرگرایی کلامی با تکیه بر آرای لیندا زاگزبسکی

دوره 18، شماره 70، زمستان 1392، صفحه 129-152

عبدالرسول کشفی؛ زینب امیری