نویسنده = محمدجواد رودگر
تعداد مقالات: 16
1. نسبت عرفان و سیاست

دوره 25، شماره 98، زمستان 1399، صفحه 177-202

بهرام دلیر؛ محمدجواد رودگر


2. انسان کامل و کارکردهای معنوی ـ اجتماعی آن از دیدگاه امام خمینی

دوره 25، شماره 97، پاییز 1399، صفحه 83-107

محمدجواد رودگر؛ فاطمه فتحی مقدم


3. توحید صمدی در افق اندیشۀ علامه حسن‌زاده آملی

دوره 23، شماره 87، بهار 1397، صفحه 169-197

محمدجواد رودگر؛ محمدجواد نوروزی


4. فلسفه عرفان در اندیشه استاد مطهری

دوره 22، شماره 83، بهار 1396، صفحه 73-104

محمدجواد رودگر


8. مبانی عقلی عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 63، بهار 1391، صفحه 37-80

محمدجواد رودگر


11. نقد و نظریه تباین عرفان و اسلام

دوره 14، شماره 54، زمستان 1388، صفحه 23-48

محمدجواد رودگر


12. مرگ اختیاری

دوره 12، شماره 46، زمستان 1386، صفحه 107-130

محمدجواد رودگر


13. انسان قرآنی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1386، صفحه 5-28

محمدجواد رودگر


14. یادکردی از عهد اول ( بازشناسی عالم ذر با رویکردی تفسیری )

دوره 10، شماره 36، زمستان 1384، صفحه 149-172

محمدجواد رودگر


15. عرفان در افق اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری

دوره 8، 30-31، زمستان 1382، صفحه 271-292

محمدجواد رودگر


16. ولایت عرفانی با درنگی در آرای علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1381، صفحه 87-101

محمدجواد رودگر