نویسنده = منصور نصیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آموزۀ کمال الهی در الهیات پویشی

دوره 23، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 89-119

منصور نصیری


2. ایمان از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 19، شماره 73، پاییز 1393، صفحه 49-78

منصور نصیری