نویسنده = زینب امیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استدال تقدیرگرایی کلامی با تکیه بر آرای لیندا زاگزبسکی

دوره 18، شماره 70، زمستان 1392، صفحه 129-152

عبدالرسول کشفی؛ زینب امیری