نویسنده = محمد سبحانی نیا
تعداد مقالات: 1
1. گستره عصمت از منظر علامه طباطبایی (ره)

دوره 19، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 123-146

محمد سبحانی نیا