نویسنده = زهرا رسولی
تعداد مقالات: 1
1. نتایج کاربردی و نقش باور به نظریۀ وحدت شخصی وجود ابن‌عربی در زندگی انسان

دوره 20، شماره 76، تابستان 1394، صفحه 141-158

زهرا رسولی؛ محمد کاظم علمی