نویسنده = ابوالحسن غفاری
تعداد مقالات: 2
2. فلسفه مضاف از دید علامه جعفری

دوره 22، شماره 83، بهار 1396، صفحه 125-142

ابوالحسن غفاری