کلیدواژه‌ها = فلسفۀ هنر
تعداد مقالات: 2
1. پیکره‌بندی موضوعات، عناوین و حوزه‌های معرفتی هنر

دوره 20، شماره 78، زمستان 1394، صفحه 21-40

حسن بلخاری قهی


2. در سنت اسلامی، اصالت با زیبایی‌شناسی است یا فلسفۀ هنر؟

دوره 20، شماره 78، زمستان 1394، صفحه 115-138

سید محمد حسین نواب