1. مبانی تفسیری شیعه و معتزله

دوره 15، شماره 57، پاییز 1389، صفحه 31-46

محمدعلی اسدی نسب


4. عقل کل جمعی ختمی و عقلانیت علمی و عملی

دوره 16، شماره 60، تابستان 1390، صفحه 29-52

محمدعلی اردستانی


6. مبانی عقلی عرفان عملی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 63، بهار 1391، صفحه 37-80

محمدجواد رودگر


8. عقلانیت علم دینی

دوره 17، شماره 65، پاییز 1391، صفحه 27-56

رمضان علی تبار فیروزجایی


9. فرجام نفس از نظرگاه سهروردی

دوره 17، شماره 66، زمستان 1391، صفحه 31-52

مجید صادقی حسن آبادی؛ منصوره السادات وداد


10. جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم

دوره 18، شماره 67، بهار 1392، صفحه 33-60

عنایت الله شریفی؛ محسن سلگی؛ محمدجعفر محمدزاده


11. بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در باره عدالت

دوره 18، شماره 68، تابستان 1392، صفحه 29-60

رضیه امیری؛ حوران اکبرزاده


12. مدل سبک زندگی برآیندی از جهان شناسی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1392، صفحه 19-48

قاسم ترخان


13. مقایسه تطبیقی «انسان گرایی» در اندیشه اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 70، زمستان 1392، صفحه 31-62

خدیجه هاشمی؛ جهانگیر مسعودی


14. تاملی در نظریه آفرینش از عدم

دوره 19، شماره 71، بهار 1393، صفحه 27-46

محمدحسن قدردان قراملکی


15. معانی و کاربردهای عقل در رساله فی العقل فارابی

دوره 19، شماره 72، تابستان 1393، صفحه 37-60

طاهره کمالی زاده


16. رابطه علم و دین در مسئله کیهان شناسی از دیدگاه المنار و المیزان

دوره 19، شماره 74، زمستان 1393، صفحه 21-44

علیرضا قائمی نیا؛ محسن آزادی


17. مبانی کلامی پیشرفت

دوره 20، شماره 75، بهار 1394، صفحه 21-48

محمدحسن قدردان قراملکی


19. ارتباط اندیشۀ سعادت و سبک زندگی مهدوی (با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی)

دوره 20، شماره 77، پاییز 1394، صفحه 29-48

محمد محمد رضایی؛ اکرم باغخانی


20. پیکره‌بندی موضوعات، عناوین و حوزه‌های معرفتی هنر

دوره 20، شماره 78، زمستان 1394، صفحه 21-40

حسن بلخاری قهی


22. خوانش ملاصدرا از برهان حدوث متکلمان

دوره 21، شماره 79، بهار 1395، صفحه 35-56

عبدالله نصری؛ مهدی سعادتمند


23. برایند مبانی جهان‎شناختی الگوی اسلامی پیشرفت

دوره 21، شماره 80، تابستان 1395، صفحه 33-62

قاسم ترخان