پیوند سیاست و شریعت با تمرکز بر ویژگی های رئیس مدینه، در اندیشه افلاطون و ملاصدرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان