دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، پاییز 1396، صفحه 1-277 
6. بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی

صفحه 1-30

محمدرضا اسدی؛ حمیدرضا اسکندری دامنه؛ مژگان پورویسی؛ طاهره کردی