نویسنده = زهرا محمدی محمدیه
نقد نظریه ازلیت و ابدیت نفس و نقش شهود بر آن در اندیشه افلاطون

دوره 18، شماره 69، آبان 1392، صفحه 79-104

محمدکاظم علمی سولا؛ زهرا محمدی محمدیه


پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا

دوره 17، شماره 66، بهمن 1391، صفحه 53-82

زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا


اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون

دوره 16، شماره 62، بهمن 1390، صفحه 63-90

محمدکاظم علمی سولا*؛ زهرا محمدی محمدیه