نویسنده = محمد علی اسدی‌نسب
تحلیلی از برداشت‌های عرفانی مخالف ظاهر قرآن با تأکید بر نظر ابن‌عربی ذیل آیات 6و7 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

محمد علی اسدی‌نسب


تحلیل تأویل ابن‌عربی از کفر قرآنی

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 135-156

محمد علی اسدی‌نسب


مشروعیت و ضرورت تفسیر عرفانی

دوره 26، شماره 102، بهمن 1400، صفحه 75-102

محمد علی اسدی‌نسب