کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
تحلیلی از برداشت‌های عرفانی مخالف ظاهر قرآن با تأکید بر نظر ابن‌عربی ذیل آیات 6و7 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

محمد علی اسدی‌نسب


تحلیل تأویل ابن‌عربی از کفر قرآنی

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 135-156

محمد علی اسدی‌نسب


رمزگرایی و نماداندیشی در زبان دینی از دیدگاه ابن‌عربی و پل تیلیش

دوره 26، شماره 99، اردیبهشت 1400، صفحه 29-53

امیر عباس علیزمانی؛ محمود قاسمی قلعه بهمن