کلیدواژه‌ها = تأویل
تحلیلی از برداشت‌های عرفانی مخالف ظاهر قرآن با تأکید بر نظر ابن‌عربی ذیل آیات 6و7 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

محمد علی اسدی‌نسب


تحلیل تأویل ابن‌عربی از کفر قرآنی

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 135-156

محمد علی اسدی‌نسب


قواعد هستی‌شناختی تأویل و تأثیر آن بر معنای متن در حکمت صدرالمتألهین

دوره 27، شماره 106، بهمن 1401، صفحه 127-149

محمد بیدهندی؛ سید محمد حسین میردامادی


تفسیر عرفانی از دیدگاه امام خمینی

دوره 24، شماره 92، مرداد 1398، صفحه 187-211

سید محمود یوسف ثانی؛ حسین روحانی نژاد


معنا شناسی اوصاف الهی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 24، شماره 91، اردیبهشت 1398، صفحه 201-227

محمد توکلی پور