کلیدواژه‌ها = نفس
تبیین دیدگاه صدرا در مسئله ابدان دنیوی و اخروی و همسویی آن با نصوص دینی

دوره 28، شماره 108، تیر 1402، صفحه 93-112

محمد رضا کریمی والا؛ روح الله نصیری اطهر


اثبات جنسیت‌پذیری نفس بر اساس مبانی حکمت صدرایی

دوره 27، شماره 106، بهمن 1401، صفحه 5-24

محمد کاظم علمی سولا؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ اکرم ساقی