کلیدواژه‌ها = مطهری
آیت‌الله مطهری و نظریه اسلام فطری

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 71-90

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی