کلیدواژه‌ها = وحی
بررسی تطبیقیِ کاربست «منابع معرفتی غیرهمگانی» نزد صدرالمتألهین و علامه طباطبایی

دوره 27، شماره 104، تیر 1401، صفحه 5-24

رضا اکبریان؛ علی فلاح رفیع؛ رضیه سادات امیری


رمزگرایی و نماداندیشی در زبان دینی از دیدگاه ابن‌عربی و پل تیلیش

دوره 26، شماره 99، اردیبهشت 1400، صفحه 29-53

امیر عباس علیزمانی؛ محمود قاسمی قلعه بهمن


مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری

دوره 21، شماره 81، آذر 1395، صفحه 151-183

مهدی عباس زاده