کلیدواژه‌ها = هرمنوتیک فلسفی
بررسی تاریخمندی و مسأله حقوق زن در الهیات تفهمی

دوره 28، شماره 107، اردیبهشت 1402، صفحه 111-137

نرجس رودگر


مسئله‌انگاری «استظهار هرمنوتیکی» و «عدم نیل به مراد مؤلف» در اصول فقه و فلسفه آن

دوره 27، شماره 103، اردیبهشت 1401، صفحه 53-74

محمد رسول آهنگران؛ اباذر افشار؛ مهدی موحدی نیا