کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تطوّر قاعده بسیط الحقیقة در فلسفه اسلامی و دستاوردها و نتایج آن

دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 49-70

سیدضیاءالدین علیانسب؛ ابراهیم پورعلی


تبیین دیدگاه صدرا در مسئله ابدان دنیوی و اخروی و همسویی آن با نصوص دینی

دوره 28، شماره 108، تیر 1402، صفحه 93-112

محمد رضا کریمی والا؛ روح الله نصیری اطهر


قواعد هستی‌شناختی تأویل و تأثیر آن بر معنای متن در حکمت صدرالمتألهین

دوره 27، شماره 106، بهمن 1401، صفحه 127-149

محمد بیدهندی؛ سید محمد حسین میردامادی


مبانی وحدت وجود در اندیشه هراکلیتوس و ملاصدرا

دوره 26، شماره 99، اردیبهشت 1400، صفحه 55-74

محمدکاظم علمی سولا؛ محمدصادق مصحفی


نوخاستگی نفس و بدن (مغز/ ذهن) از دیدگاه ملاصدرا و مایکل گزنیگا، بنیان‌گذار علوم شناختی

دوره 24، شماره 94، بهمن 1398، صفحه 53-82

زهرا رسولی؛ محمد کاظم علمی سولا؛ علی غنایی چمن آباد؛ علیرضا کهنسال


الزامات مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در پرتو اسفار اربعه ملاصدرا

دوره 23، شماره 88، مرداد 1397، صفحه 231-261

مجتبی سپاهی؛ محسن شیراوند


بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی

دوره 22، شماره 85، آبان 1396، صفحه 1-30

محمدرضا اسدی؛ حمیدرضا اسکندری دامنه؛ مژگان پورویسی؛ طاهره کردی


اقتراحی در باب علم پیشین الهی با تکیه بر آموزه هایی از فلسفه ملاصدرا

دوره 22، شماره 85، آبان 1396، صفحه 1-34

محمد حسین دهقانی محمود آبادی؛ محمد رضا بلانیان