کلیدواژه‌ها = فطرت
بنیادهای هستی‌شناختی فرهنگ

دوره 26، شماره 101، آبان 1400، صفحه 107-136

سیدحسین شرف الدین


بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایات

دوره 25، شماره 98، بهمن 1399، صفحه 105-132

محمد علی رضایی کرمانی نسب؛ محمد زابلی؛ محمد بدره


بازخوانی آموزه فطرت با توجه به ژنوم انسانی

دوره 25، شماره 95، اردیبهشت 1399، صفحه 109-134

رضا نیرومند؛ الهام محمدزاده


ماهیت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دین

دوره 20، شماره 78، بهمن 1394، صفحه 5-20

علی اکبر رشاد