کلیدواژه‌ها = اعتباریات
ابتنای اخلاق بر دین از دیدگاه آدامز و علامه طباطبایی

دوره 23، شماره 90، بهمن 1397، صفحه 63-97

حسین وفاپور؛ محمد محمد رضایی


نظام‌سازی قرآن‌بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 23، شماره 87، اردیبهشت 1397، صفحه 111-137

حسین بابایی مجرد؛ محمد عبدالحسین زاده