کلیدواژه‌ها = فرهنگ
حدوث جسمانی جوامع و بقاء فرهنگی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

محسن لبخندق


بنیادهای هستی‌شناختی فرهنگ

دوره 26، شماره 101، آبان 1400، صفحه 107-136

سیدحسین شرف الدین


الزامات مبناگرایانه مصلحان فرهنگی در پرتو اسفار اربعه ملاصدرا

دوره 23، شماره 88، مرداد 1397، صفحه 231-261

مجتبی سپاهی؛ محسن شیراوند


حدوث جسمانی جوامع و بقای فرهنگی آنها

دوره 23، شماره 87، اردیبهشت 1397، صفحه 243-272

محسن لبخندق