داوران

فهرست داوران فصلنامه قبسات در سال 1402-1401

فصلنامه پژوهشی قبسات برای ارتقاء کیفی سطح مقالات و نشریه از روش داوری همتا ـ دو سویه ناشناس برای داوری مقالات استفاده می کند. در این روش دو داور متخصص و آشنا به موضوع مقاله را داوری می کنند در حالی که نه نام نویسنده برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسنده. داوری همتا  برای ارزیابی اعتبار و کیفیت و صحت مقالات استفاده می شود.

قابل ذکر است داوران این مجله از اساتید فلسفه دین و کلام دانشگاه های مختلف کشور هستند. 

آقایان و خانم ها (بر اساس حروف الفبا)

     
        1.          ابطحی، سید محمدتقی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
        2.          احمدی، حسین استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
        3.          اخوان نبوی، قاسم استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
        4.          اردستانی، محمدعلی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
        5.          اسدی نسب، محمدعلی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
        6.          اسماعیلی، مسعود استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
        7.          اکبریان، سید محمد استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
        8.          الله بداشتی، علی استاد دانشگاه قم
        9.          الویری، محسن دانشیار دانشگاه باقرالعلوم ع
      10.        امیرچقماقی، حمید استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      11.        ایزدهی، سید سجاد دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      12.        بهاری، محمدرضا استادیار دانشگاه تهران
      13.        بهشتی، احمد استاد دانشگاه تهران
      14.        بهجت پور، عبدالکریم دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      15.        پارسانیا، حمید دانشیار دانشگاه تهران
      16.        پورامینی، محمدباقر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      17.        پورفرد، مسعود دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      18.        ترخان، قاسم دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      19.        جباران، محمدرضا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      20.        جبرئیلی، محمدصفر دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      21.        جداری عالی، محمد دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      22.        جهانیان، ناصر استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      23.        جواهری، سید محمدحسین دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      24.        حسنی، ابوالحسن استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      25.        حسینی، سید عبدالرحیم دانشیار دانشگاه تهران
      26.        حکاک، سید محمدحسین دانشیار دانشگاه بین المللی قزوین
      27.        خادمی، عین الله دانشیار دانشگاه شهید رجایی
      28.        خزاعی راوری، زهرا دانشیار دانشگاه قم
      29.        خسروپناه، عبدالحسین استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      30.        دانش شهرکی، حبیب الله استاد دانگاه قم
      31.        دانش کیا، محمدحسین دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
      32.        داودی لیمونی، سعید دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      33.        دلیر، بهرام دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      34.        دیباجی، سید محمدعلی دانشیار دانشگاه تهران
      35.        رحیمی بالوئی، ابوالقاسم استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      36.        رشاد، علی اکبر استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      37.        رمضانی، حسین دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      38.        روحانی نژاد، حسین استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      39.        رودگر، محمدجواد دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      40.        زمانی، محمدحسن استادیار جامعه المصطفی العالمیه
      41.        ستوده، محمد دانشیار دانشگاه باقرالعلوم ع
      42.        سعیدی روشن، محمدباقر دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
      43.        سلیمانی امیری، عسگری استاد موسسه امام خمینی ره
      44.        سلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم دانشیار موسسه امام خمینی ره
      45.        سوادی، محمدعلی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      46.        سیدباقری، سید کاظم دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      47.        شاکری، احمد دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      48.        شاکری زواردهی، روح الله دانشیار دانشگاه تهران
      49.        شاکرین، حمیدرضا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      50.        شجاعی زند، علی رضا استاد دانشگاه تربیت مدرس
      51.        شرف الدین، سیدحسین دانشیار موسسه امام خمینی ره
      52.        شریف پور، مریم استادیار دانشگاه علوم پزشکی واحد تهران
      53.        شیروانی، علی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
      54.        عابدی، محمد استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      55.        عابدینی، عظیم استادیار دانشگاه قم
      56.        عباس زاده، مهدی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      57.        عبداللهی، مهدی استادیار انجمن فلسفه حکمت
      58.        عرب صالحی، محمد دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      59.        عسگری یزدی، علی دانشیار دانشگاه تهران
      60.        عشاقی، حسین دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      61.        علیدوست، ابوالقاسم دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      62.        غروی، سیده سعیده دانشیار دانشگاه قم
      63.        غفاری، ابوالحسن دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      64.        فتحی، علی استادیار دانشگاه تهران
      65.        فخرزارع، سیدحسین استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      66.        فراتی، عبدالوهاب دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      67.        فضلی، علی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      68.        فلاح زاده، سیدحسین استادیار دانشگاه باقرالعلوم ع
      69.        فیاضی، مسعود استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      70.        قائمی نیا، علیرضا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      71.        قدردان قراملکی، محمدحسن استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  اسلامی
      72.        کلانتری، ابراهیم دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
      73.        محمدرضایی، محمد استاد دانشگاه تهران
      74.        نصری، عبدالله استاد دانشگاه علامه