تکلیف‌مندی سیاسی انسان از منظر مبانی خداشناختی در قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی


عنوان مقاله [English]

Political Dutifulness of human from the viewpoint of the Theological fundamentals in Quran

نویسنده [English]

  • Mohammad Abedi