1. بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی از دیدگاه مولوی و آگوستین

دوره 23، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 5-36

صدیقه بحرانی؛ محمدرضا اسدی


2. تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی

دوره 23، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 6-35

قاسم پورحسن؛ سیدمحمدرضا لواسانی


3. نقش تفسیر تنزیلی در پیشرفت

دوره 23، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 5-31

عبدالکریم بهجت پور


4. فلسفة دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی

دوره 24، شماره 91، بهار 1398، صفحه 7-30

مهدی عباس زاده


5. عقلانیت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1375، صفحه 25-38

هارولد براون؛ سید ذبیح‌الله جوادی


6. فلسفه دین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1375، صفحه 22-35


7. تأملی بر برخی از زوایای علم و دین

دوره 2، شماره 3، زمستان 1376، صفحه 21-29

محمدتقی جعفری


8. تعامل‌های دین و دولت‌

دوره 2، شماره 4، زمستان 1376، صفحه 28-38

علی‌رضا شجاعی‌زند


9. تجربه دینی در جهان جدید

دوره 7، شماره 26، زمستان 1381، صفحه 23-30

علیرضا قائمی نیا


10. خدا و آزادی

دوره 2، 5-6، زمستان 1376، صفحه 44-50

غلامعلی حداد عادل


11. ارزشهای اخلاقی و اقتصاد توسعه

دوره 3، شماره 7، زمستان 1377، صفحه 26-39

سید نواب حیدر نقوی


12. روانشناسی دین: یک روی آورد علمی چندتباری

دوره 3، 8-9، زمستان 1377، صفحه 22-45

پل جی واتسن؛ نیما قربانی؛ پونه بناکار حقیقی


14. منشاء امکان تمام ممکنات در تفکر کانت و تفکر اسلامی

دوره 4، شماره 12، زمستان 1378، صفحه 54-68

محمد لگن هاوزن؛ محمد تقی فعالی


15. دین و اخلاق

دوره 4، شماره 13، زمستان 1378، صفحه 30-37

محمد تقی مصباح یزدی


16. مبانی نظری گفتگوی تمدنها

دوره 4، شماره 14، زمستان 1378، صفحه 14-33

سیدیحیی یثربی


17. بایسته های کنونی دین پژوهی

دوره 5، 15-16، زمستان 1379، صفحه 21-29

علی اکبر رشاد


18. اقتراح: هرمنوتیک دینی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1379، صفحه 12-31


19. حیات عارفانه امام علی

دوره 6، شماره 19، زمستان 1380، صفحه 11-24

عبدالله جوادی املی


20. اصول و مبانی حکومت دینی

دوره 6، 20-21، زمستان 1380، صفحه 28-40

حسین نوری همدانی


21. خاستگاه اصلاحات دینی در ایران

دوره 6، شماره 22، زمستان 1380، صفحه 9-25

محمد محمدرضائی


22. زیرساخت های قرائت پذیرانگاری دین

دوره 7، شماره 23، زمستان 1381، صفحه 10-23

عبدالحسین خسروپناه


23. عرفان علامه طباطبایی رحمه الله

دوره 7، شماره 24، زمستان 1381، صفحه 6-14

علی شیخ اسلامی


24. معناداری و اثبات‌پذیری گزاره‌های دینی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1381، صفحه 16-25

سیدحسن حسینی


25. نگاهی به دین پژوهی

دوره 8، شماره 27، زمستان 1382، صفحه 39-72

محمد محمدرضایی