حکمت معتدل و دو مسئلۀ فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژو هشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


عنوان مقاله [English]

Moderate Theosophy and Two Philosophical Problems

نویسنده [English]

  • Abolhasan Ghaffari