ماهیت هنر و نسبت و مناسبات آن با فطرت و دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

هنر، نسخۀ دوم خلقت و نسخۀ سوم هستی است؛ چراکه هنر، بازآفرینی حقایق است، پس از سنخ خلقت است؛ بنابراین فطرت انسان با دین و هنر الفتی ذاتی دارد و هم از این‌رو میان دین و هنر نیز همگونگی‌ها و مناسبات بسیاری هست. تعریف دین و هنر، تقسیم جوهری و صوری هنر، تبیین نسبت‌ها و مناسبات این دو مقوله، موضوع این مقال است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essence of Art and Its Relation with Religion and Innate Disposition

نویسنده [English]

  • ali rashd
چکیده [English]

Art is the second version of creation and the third version of being because it is the recreation of realities, thus, has the same origin as creation. For this reason human's nature is essentially familiar with art and also religion and art are homogenous and have many relations. The subject of this article is the definitions of religion and art, the division of art into substantive and formal, and explaining the relation of the two.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aart
  • Creation
  • Religion
  • innate disposition