«حکمت زیبایی» بر اساس فلسفة صدرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم ع. پژوهشگر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

«زیبایی» یکی از حقایق عالم است که از آغاز تولد در وجود آدمی نهفته است. فیلسوفان غربی از دورۀ باستان تاکنون تأملاتی در خصوص «زیبایی» داشته‌اند؛ اما حکمای اسلامی به‌طورمستقل، کمتر دربارۀ زیبایی نظرورزی کرده‌اند. این در حالی است که با اتکا به آموزه‌های حکمت اسلامی می‌توان «زیبایی» را تبیین و تحلیل کرد. بی‌گمان با واکاوی «زیبایی»، گامی مهم در تولید و تأسیس علم هنر اسلامی برداشته شده است. این مقاله در صدد است با عنایت به حکمت اسلامی ـ به‌ویژه آموزه‌های حکمت متعالیه ـ به تحلیل«زیبایی»  بپردازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Philosophy of Beauty" According to the Bases of Mulla-Sadra

نویسنده [English]

  • mohammad h
دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه باقرالعلوم ع. پژوهشگر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده [English]

"Beauty" is one of the world's facts concealed in human's nature from his/her birth. West philosophers have had some reflections on 'beauty' from ancient times till today but Islamic philosophers mostly have not discussed beauty independently. Yet 'beauty' can be explained and analyzed according to the teachings of Islamic theosophy. Research on the subject of 'beauty' is certainly an important step toward production and establishment of Islamic art science. This article tries to analyze 'beauty' according to Islamic theosophy especially the teachings of 'the transcendental wisdom'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • transcendental wisdom
  • Love
  • Joy
  • art
  • Mullas adra