معیار علم دینی با تأکید بر علوم انسانی اسلامی (از منظر علامه طباطبایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

«معیار علم دینی» عنوانی است که در این مقاله، مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. در این زمینه دیدگاه‌ها و روی‎کردهای مختلفی مطرح است که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی از جمله آن می‌باشد. دینی‌بودن علم را می‌توان در عناصر و مؤلفه‌های مختلفی نظیر مبانی، موضوع، مسائل، روش، هدف و... جست‏وجو نمود. این ملاک‌ها را می‌توان در اضلاع سه‌گانه علم، عالم و معلوم ترسیم نمود. اضلاع مرتبط با عالِم و معلوم، از سنخ عناصر بیرونی و غیررکنی‌اند و علم به عنوان ضلع درونی و هسته مرکزی، خود دارای عناصر رکنی و غیررکنی است و هر کدام از این عناصر، نقش و سهم خاصی در تعیین هویت علم- از لحاظ دینی یا غیردینی‌بودن- دارند. مقاله حاضر می‌کوشد عناصر و مؤلفه‌های یادشده را از منظر علامه طباطبایی بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The criterion of religious science with emphasis on Islamic Humanities

نویسنده [English]

  • Ramezan Ali-Tabar Firoozja'i
چکیده [English]

Abstrcat
"The criterion of religious science" is title that is investigated and studied on this article.  There are positiones and approachs about the criterion of religious science like Allame Tabatabaei's approach. Being religious of sceince is searchable in different elemaents and components like principles, subject, problemes, method, purpose and etc. Theses criterions  is sketchabl in Three sides:  secince, khower and knowable. The sides relation to khower and knowable are from type of external and secondary element, and sceince as internal side and centeral core has orginal and secondary elements and each elements has share and role in determination of identity od sceince (containing being religious or secular). This article attempt to investigate the mentioned elements and components in view of Allame Tabatabaei..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sceince
  • Religion
  • Religious sceince
  • Islamic Humanities