معناشناسی شلایرماخر و مبانی اندیشه‌ای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

چکیده
دغدغه اصلی هرمنوتیک روش‌شناختی که همانند هرمنوتیک روشی معتقد به معناداری متن و تعین قطعی آن صرف نظر از خواننده است و از زمان شلایرماخر به بعد و توسط او این روی‎کرد را پیدا کرده و بر خلاف هرمنوتیک روشی که تنها هویتی فنی داشت، دارای هویت دانشی نیز است، یافتن نظام قواعد استنباط معناست. گرانیگاه اصلی این نظام، تلقی آن از چیستی معناست که این تلقی نیز تا حد بسیاری منبعث از مبانی زیبایی‌شناختی و رومانتیستی آن است. به دلیل اینکه اندیشه‌های شلایرماخر در بین سایر اندیشمندان این دانش از محوریت خاصی برخوردار است، شناخت معناشناسی او در شناخت دقیق این هرمنوتیک بسیار تأثیرگذار است؛ از‏این‏رو در این مقاله تلاش شده است به چیستی معنا نزد شلایرماخر که در دلالت‏های تصدیقی ناظر به مفهوم فردیت نزد او و در دلالت‏های تصوری ناظر به مقام کاربرد کلمه است، پرداخته شود. در نظر او، متن کاملاً تجلی فردیت نویسنده است و معنای آن نیز به فردیت او برمی‌گردد. معنای واژگان نیز هرچند از رهگذر کاربردشان در سیاقی خاص معین می‌شود، یک وحدت درونی بین همه آنها در کاربردهای متفاوت وجود دارد که می‌توان آن را روح معنای کلمه نامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Schleiermacher’s semantics and its doctroinal foundations

نویسنده [English]

  • masoud fayazi
چکیده [English]

Abstract
The main concern of methodological hermeneutics is finding of system of rules of deduction of meaning. Methodological hermeneutics like methodical hermeneutics believe in significant of text and definite determination of it regardless of the reader since Schleiermacher onwards, methodical hermeneutics had technical identity only but methodological hermeneutics has scientific identity. The center point of this system is its conception from  meaning that this conception largely arising from principle of aesthetic and romanticism. Because of Schleiermacher's ideas are axis among  other great thinkers, recognition of  his semantics is important for accurate recognition this hermeneutics. Thus in this article, attempts to paid to nature of meaning in view of Schleiermacher that in judgmental signification is inspector to concept of individuality and in notion indication is related to application of word. In his view, text is manifestation of author’s individuality completely and its meaning return to his individuality. The meaning of words determine through their application in particular context, but there is an internal unity among them in different applications that be called spirit of meaning of word.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodical hermeneutics
  • Methodological Hermeneutics
  • Schleiermacher
  • Semantics
  • Romanticism
  • Aesthetic