تحلیل و نقد دیدگاه سلفیه در ارزش معرفت‌شناختی عقل در حوزة معرفت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری رشته مذاهب کلامی

2 عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه قم

چکیده

جریان فکری سلفی‌گری را می‌توان از منظرهای گوناگون و متفاوتی تحلیل و بررسی کرد و پیش‌فرض‌های اتخاذشده در این تحلیل در ساختار نهایی تحقیق مؤثر است. سلفیه با اتخاذ موضع حس‌گرایی در هستی‌شناسی، نقل‌گرایی مبتنی بر ظاهر در بحث معرفت‌شناسی و روش‌شناسی و مرجع قرار دادن فهم، قول و فعل سلف از یک سو و ناکارآمد جلوه دادن عقل و احکام و تأملات عقلی از سوی دیگر در حوزۀ معرفت دینی، به دام چنان مهجوریتی گرفتار آمده‌اند که در برخی موارد اظهارات آنان در تناقض با همان نقلی است که داعیۀ پایبندی به آن را دارند.  در این نوشتـار، ضمن مرور مبانی سلفی‌گـری و بررسی رویـکرد این جریـان فکـری در بحث هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، محصول این رویکرد که اسلام‌گرایی عقل‌ستیز و ظاهرگراست، تبیین و ارزش معرفت‌شناختی عقل و کارکرد آن در حوزۀ معرفت دینی از دیدگاه این فرقه، تحلیل و نقد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Criticism of Salafieh's View on the Epistemological Value of Reason in Religious Knowledge

نویسندگان [English]

  • Amir-Hosein Mirza Abol-Hasani 1
  • Ali Allah Bedashti 2
1
2
چکیده [English]

The Salafieh course of thought may be investigated and analyzed from different perspectives and the presuppositions of this analysis affects the final structure of the research.
Salafieh is sensual in ontology, traditional and based on the literal meaning in epistemology and methodology, and consider the ancestor's understanding, words and acts as their source on the one hand, and assume reason and its understandings and reflections inefficient on the other hand; which makes them so obsolete that in some cases their statements end up to be in contradiction with the tradition they claimed to be loyal to.
Reviewing the basis of the school of Salafieh and investigating its approach in ontology, epistemology and methodology, I have explained the result of this approach – which is an anti-reason and literalistic (those who trust to outward of statement rather inward of it) Islam - and have analyzed and criticized the epistemological value of reason and its function in religious knowledge.
Keywords: reason, Salafism, ontology, methodology, epistemology, religious knowledge. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • reason
  • Salafism
  • ontology
  • methodology
  • Epistemology
  • religious knowledge