صدرالمتألهین و ذاتمندی انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

آیا انسان‌ها ماهیتی ثابت و مشترک دارند یا اینکه هر کدام از آنها از ابتدا یا در ادامۀ زندگی، ماهیتی متفاوت می‌یابند؟ مقالۀ حاضر، پاسخ این پرسش را در میان آرای صدرالمتألهین جستجو می‌کند. در حکمت متعالیه، انسان‌ها افزون بر برخی تفاوت‌های پیشینی، در ادامۀ زندگی، تفاوت‌های اساسیِ پسینی می‌یابند و ماهیت‌های متفاوت از هم رقم می‌زنند؛ ولی این امر، منافاتی با اشتراکاتِ ذاتیِ بالقوه و بالفعل آنها ندارد. ازجمله مشترکاتِ ذاتیِ انسان‌ها، فطرت توحیدی است و همۀ انسان‌ها با وجود تفاوت‌هایِ گاه جدی، از فطرت توحیدی برخوردارند. در همین راستا می‌توان آموزه‌ها و توصیه‌های فرازمانی و فرامکانی داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molla-Sadra and the Essentiality of Human

نویسنده [English]

  • Mohammad-Taqi Sohrabifar
چکیده [English]

Do all human beings have a common and constant essence or each has a different essence from the beginning or at the rest of their lives? This article searches for the answer of this question in the writings of Molla-Sadra. According to the 'transcendental wisdom' beside their a priori differences, humans will find some main a posteriori differences in the rest of their lives and will find different essences with respect to each other, yet this does not deny their essential commonality, in actuality or in potency. One of the human's essential commonality is their monotheistic nature; all human beings have monotheistic nature despite all their differences which are serious in some cases. Therefore we may have trans-temporal and trans-spatial teachings and advices for human being.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human
  • essence
  • having essence
  • The transcendental wisdom
  • Molla-Sadra