نقد دیدگاه فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در فلسفه‌های رایج برای حدوث عالم، انواعی بیان شده و عالم را به‌اجمال به انواعی از حدوث، حادث دانسته‌اند؛ مانند «حدوث ذاتی»، «حدوث زمانی»، «حدوث تجددی» و «حدوث دهری». در مقالة پیش رو به نقد دیدگاه‌های فلاسفه در مورد انواع حدوث عالم می‌پردازیم و روشن می‌کنیم هیچ‌یک از این حدوث‌ها در نظام کثرت وجود و انقسام موجود به حادث و قدیم پذیرفتنی نیست؛ بلکه باید حدوث عالم را بر اساس نظام کثرت ظهورات، طرح و اثبات کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism of Philosophers' Perspective on the Kinds of World's Contingency

نویسنده [English]

  • hosain oshaghi
چکیده [English]

World's contingency has different types as considered in the popular philosophy; they consider the world contingence with different types of contingencies such as "essential contingency", "temporal contingency", "renewable contingency", "contingency through perpetual duration". I will criticize philosopher's perspective on the types of world's contingency and will show that none of these types of contingencies are acceptable in the system of plurality of being and the division of being into pre-eternal and contingent; rather the world's contingency should be posed and proved on the base of the system of plurality of manifestations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-eternal
  • contingent
  • essential contingency
  • temporal contingency
  • renewable contingency
  • contingency through perpetual duration
  • contingency of the world
  • plurality of being