مبانی ارزش‌شناختی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ایلامی

چکیده

بی‌گمان هر الگوی توسعه یا پیشرفتی- به رغم انکار برخی اندیشمندان- در پی اهداف و آرمان‌های خاصی است که بر یک سری پیش‌فرض‌ها و زیرساخت‌های نظری و بنیادین ارزشی مبتنی است. در این مقال برآنیم مبانی ارزش‌شناختی‌ای را که در تدوین اصول و قواعد نظری و راهبردی الگوی اسلامی-  ایرانی پیشرفت و در راستای نیل به اهداف و آرمان‌های متعالی انسان اسلامی مؤثر است، تبیین کنیم. از نظر این نوشتار مبانی فرااخلاقی همچون معناداری مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی، وجود رابطة منطقی باید و هست، اطلاق احکام اصلی اخلاق و نظریة اخلاقی خوددوستی، ضمن توجیه امکان الگوسازی، دربردارندة پیشرفت پایدار و همه‌جانبة جامعة انسانی اسلامی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The axiolgical principles of Islamic model of progress

نویسنده [English]

  • Mohammad Jedari-Aali
چکیده [English]

The models of development or progress, in spite of navigation of some thinkers, has particular purpose and ideal that based on theoretical and fundamental presuppositions and infra-structure of worth. This article explain axiolgical principles that is influential in compilation of theoretical and strategic principles and rules of Islamic- Iranian model of progress and in arrive to transcendental and fundamental purposes and ideals of human. In viewpoint of author meta-ethical principles, like meaningful of moral conceptions and propositions, logical relation between ought to and is, absoluteness of original judgments of morality and ethical theory of  self-love , justify possibility of modeling and lead to stable and multidirectional progress of human - Islamic socity
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Axiolgical principles
  • Model of progress
  • development
  • value
  • Idication