بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 .

چکیده

در میان نظریات عدل الهی، به مثابه تلاشی برای ارائه دلایل موجه بر معقول‌بودن باور به خدا در عین اذعان به وجود شر، نظریه عدل الهی پویشی گریفین از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. در این نوشته در ابتدا به جهان‌بینی پویشی، اقسام شر و مبانی نظریه عدل الهی پویشی گریفین، به‌‌ویژه خلاقیت، قدرت ترغیبی خداوند، نفی خلق از عدم و قاعده همبستگی میان قدرت و ارزش اشاره می‌شود، سپس به تبیین و تحلیل نسبت خداوند و شرور در نظریه مذکور پرداخته می‌شود که به مهم‌ترین مشخصه‌های عدل الهی پویشی منجر می‌گردد از قبیل اذعان به شر حقیقی یا گزاف، ترغیبی‌دانستن قدرت خدا و اینکه خداوند نمی‌تواند به طور یک‌جانبه بر شرور غلبه کند. در پایان به نقد نظریه مذکور پرداخته شده و نتیجه گرفته می‌شود چنین رویکردی شاید بتواند پاسخی باشد به ملحدانی که شر را دستاویز انکار خدا قرار داده‌اند؛ اما این رویکرد دچار اشکال‌هایی جدی است مانند چاره‌ناپذیردانستن وقوع شرور، مفروض‌گرفتن تلازم منطقی میان برخورداری خداوند از قدرت قاهرانه و اِعمال آن در جهان، گرفتار تحویل‌گرایی‌شدن و سرانجام برداشتی از خداوند ارائه‌کردن که پیروان ادیان توحیدی یا خداباوران آن ‌را شایسته پرستش نمی‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze and study of divine justice theory in viewpoint of Griffin

نویسندگان [English]

  • rostam shamohammadi 1
  • ali sanai 2
1
2
چکیده [English]

Griffin's divine justice theory is very important among of divine justice theories as attempt to offering of adequate proofs on intelligibility of believe to God and admission of evil at the same time. This article first indicate to Dynamic worldview, kinds of evil, the principles of Griffin's divine justice theory like creativity, encouraging power of God, navigation of creation ex nihilo and law of correlation between power and value. Then analyze relation God and evil on this theory that lead to important elements of dynamic divine justice like admission of real or arbitrary evil, encouraging power of God and as God can't overcome evils unilaterally. Author criticize Griffin's theory: perhaps Griffin's conception can response to atheist that reject God by evil, but that have serious defects like irreparable of occurrence of evil, concomitance correlation between God's availing of Omnipotent and exertion that on world, captured of reductionism, display conception of God that believers of revealed religion or theists aren't suitable to worship.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evil
  • God
  • Dynamic theology
  • Griffin
  • Divine justice