معرفت‌شناسی عشق: الهیات پست‌مدرن با قرائت ژراردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانش آموخته دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از نظر رنه ژرار، آرزو در انسان، مکانیسمی تقلیدی دارد. عامل برای به‌دست‌آوردن موضوع آرزو، به الگو نگریسته، از آن تقلید می‌کند. با گسترش مهارت‌های عامل ارتباط تقلیدی به نوعی رقابت تبدیل شده و به خشونت منجر می‌شود. آرزوی تقلیدی منحصر به روابط بین‌فردی نیست و در جامعه نیز باعث رفتارهای پرخاشگرانه می‌شود. خشونت ناشی از آرزوی تقلیدی جامعه بر سر یک قربانی تخلیه می‌شود و جامعه به آرامش می‌رسد. از نظر ژرار جامعه و فرهنگ بشر این ‌گونه شکل می‌گیرد. آرزوی تقلیدی در اساطیر، آیین‌های مذهبی بدوی و اسناد سرکوبگری معاصر قابل ‌ردیابی است. وی ادعا می‌کند کتاب مقدس منبع کشف علت و راه‌ حل این بحران است. کتاب مقدس با مستندسازی خشونت مقدس آن را ساخت‌شکنی می‌کند. برای رهایی از چرخه ویرانگر آرزوی تقلیدی و خشونت، در مثلث تقلید، خدا باید واسطه آرزوهای انسان باشد. پست‌مدرنیسم نیازمند معرفت‌شناسی عشقی است که اقتدارناطلب، انتقادی و تلفیقی است. نظریه ژرار از نظر ابرنظریه‌بودن، تعهد مدافعانه به مسیحیت، ابطال‌ناپذیری و غیره قابل نقد است. بااین‌حال این نظریه توانایی حل بعضی مشکلات پست‌مدرنیسم را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemology of Love: Postmodern Theology with Girard reading

نویسندگان [English]

  • Janan Izadi 1
  • Mahdi Ghaed -Sharaf 2
1
2
چکیده [English]

The human desires have a mimetic mechanism, according to Rene Girard. To gain a desired object, a subject looks at a model and imitates it. With the development of the subject’s skills the mimetic relationship changes to a rivalry and lead to violence. The mimetic desire is not exclusive to interpersonal relationships and causes violent in societies too. The violence of mimetic desire is depleted by murdering a victim; then society retrieves the peace. For Girard, this process is the basis of the constitution of society and culture. Mimetic desire is observable in myths, primitive religious rituals and the contemporary texts of persecution. He claims that the Testaments are the source of discovering this problem and contains its solution. The Testaments deconstruct the sacred violence by documenting it. In order to being released of the ruinous cycle of mimetic desire and violence, God should be the mediator of human desires in the triangle of mimesis. Postmodernism needs an epistemology of love which is non-authoritative, critical and integrative. Theory of Girard can be criticized for its macro-theoretical claims, apologetic commitment to Christianity, not being falsifiable, etc. however, it has some solution for postmodern problems. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rene Girard
  • Mimetic desire
  • Violence
  • Bible
  • postmodernism