اعتباریات و علوم انسانی از منظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

2 عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی

چکیده

از جمله مباحث مبنایی فلسفه علوم انسانی، تعیین ماهیت مفاهیم و گزاره‌هایی است که در نظریه‌های این علوم به کار می‌روند. ماهیت این مفاهیم و گزاره‌ها بستگی تامّ به ماهیت موضوع این علوم دارد. علامه طباطبایی، به عنوان یکی از بارزترین متفکران اسلامی، عملاً به نظریه‌پردازی در برخی مسائل علوم انسانی دست یازیده‌اند. مطالعه رویکرد ایشان در این نظریه‌پردازی‌ها، خصوصاً در تفسیر شریف المیزان و همچنین دقت در قراینی که در نظریۀ اعتباریات ایشان وجود دارد، ما را به این امر رهنمون می‌کند که از منظر ایشان، موضوعات علوم انسانی به دو دستۀ عمدۀ حقیقی و اعتباری قابل تقسیم‌اند؛ البته سهم عمده از آن موضوعات اعتباری اجتماعی است که کنشگران اجتماعی به نحو ذهنی خلق می‏کنند و بنابراین مفاهیم و گزاره‌های به‌کاررفته در نظریه‌های علوم انسانی، اغلب اعتباری می‌باشند که این امر تأثیر بارزی بر هدف و روش این علوم بر جای می‌گذارد؛ یعنی هدف از پژوهش را به فهم، تفسیر و انتقاد از وضع موجود و در ادامه به ترسیم نظامی آرمانی بسط می‏دهد و نیز روش تفهمی و تفسیری را قبل از تشکیل قیاس- البته به نحو جدلی- و نظریه‌پردازی در مورد این‏گونه موضوعات ضروری می‏گرداند. طرح این‌گونه مباحث درنهایت می‌تواند تا حدودی راه محققان را در مسیر پرسنگلاخ تولید علوم انسانی اسلامی هموار و شفاف گرداند تا اینکه در ازای موضوعات مختلف علوم انسانی، هدف و روش مناسب و صحیح را برگزینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conventional and Humanities from the Perspective of Allameh Tabataba'i

نویسندگان [English]

  • S M 1
  • A S 2
1
2
چکیده [English]

Determining the essence of the concepts and propositions used in the theories of humanities is one of the basic discussions of the philosophy of humanities. The essence of these concepts and propositions absolutely depends on the essence of the subject of these sciences. One of the most outstanding Islamic scholars, Allameh Tabataba'i, practically theorizes some aspects of humanities. Studying his approach in these theorizations, especially in his Al-Mizan interpretation, and reflecting on the context of his theory of the conventional shows that in his idea, the subjects of the humanities may be divided into two main groups: real and conventional; and most of them are social-conventional subjects mentally created by social actors. As a conclusion most of the concepts and propositions used in the theories of humanities are conventional; this has a great impact on the purpose and method of these sciences. In other words it expands the purpose of research to understanding, interpreting, and criticizing the present condition and leads to sketching an ideal system and makes it necessary to have a comprehensional the formation of a syllogism – the dialectical form - and theorization in these subjects. Posing these kinds of subjects also helps the researcher in the production of Islamic humanities to choose a correct and appropriate purpose and method in the different subjects of humanities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the conventional
  • Humanities
  • Theorizing
  • Allameh Tabataba'i