ویژگی‌های پارادایمی موضوع علوم انسانی اسلامی از نگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

هر یک از پارادایم‌های اثبات‌گرایی، تفسیری و انتقادی تصویر خاصی از موضوع علوم انسانی ارائه کرده‌ و به صورت مانعةالجمع عناصری را در آن دخیل دانسته‌اند. در نوشتار حاضر با تبیین عناصر پارادایمی دخیل در موضوع علوم انسانی بر اساس نگاه علامه طباطبایی و بیان تفاوت‌های مفهوم‌شناختی و وجود‌شناختی آنها با پارادایم‌های سه‌گانۀ موجود، انسان موجودی برخوردار از عقل و عقلانیت، جنبه‌‌‌های ثابت (فطرت) و متغیر، توان اعتبارسازی، خلاقیت و اختیار نسبی در مقابل جبر و تفویض و قابلیت ضلالت و گمراهی، انحراف‌پذیری که می‌تواند تحت سلطة نسبی عوامل بیرونی در آید، دانسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Paradigmatic Characteristic of the Humanities' Subject from the Perspective of Allameh Tabataba'i

نویسنده [English]

  • ghasem targhan
چکیده [English]

The positivistic, interpretive and critical paradigms have each presented a special picture of the humanities' subject and have included some parameters which are mutually exclusive. Explaining the paradigmatic parameters involved in humanities' subject based on the view of Allameh Tabataba'i, and elaborating their conceptual and ontological differences with the three existing paradigms in this article, I have shown that human is regarded as abeing who benefits from reason and rationality, constant (innate disposition) and variable aspects, ability of subjective consideration , creativity and relative choice – which is in front of determination and delegation -, and having the capacity of being misguided or deviated, which can be under the relative authority of external parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reason and rationality
  • innate disposition
  • manner
  • Choice
  • compulsion
  • guidance and misguidance
  • positivistic paradigm
  • interpretive paradigm
  • critical paradigm