نقد و بررسی آرای کلیفورد در باب مرجعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 عضوهیت علمی

چکیده

مرجعیت از دیدگاه کلیفورد به معنای ابتنای باورها بر صرف اعتبار شخصی یا مطلق شخص یا فرد (Authorite) است. وی بر اساس همین تعریف از مرجعیت، آن را نقد کرده، تکیه بر مرجعیت را سبب بدون دلیل‎شدن باور می‏داند و ازآنجاکه تمامی باورها باید مبتنی بر دلیل باشند و دلیل، تنها وجه ممیز میان باور درست و نادرست است، پس به سبب بی‏دلیلی، باور مبتنی بر مرجعیت، نادرست می‎گردد. وی در پی مقایسه‎ای اشتباه میان آموزه‏های مسیحیت و اسلام، مبانی توجیه باورهای دینی در دین اسلام و مرجعیت پیامبر اسلام را مطلقا رد می‏کند. او که به دنبال عقلانی‏کردن حداکثری باورهاست، مدعی است تمامی باورهای دینی غیر قابل دفاع عقلانی است. او نخستین معرفت‏شناس غربی است که متعرض توجیه باورهای دینی در اسلام شده است. کلیفورد اعتقادورزیدن بر اساس ادله و شواهد ناکافی را محکوم می‏کند و هرگونه اعتقاد، بدون ادله کافی را خطاکارانه و غیراخلاقی بر شمرده است و این حکم را در مورد همه باورها، اعم از دینی و غیردینی- جاری می‏داند. در این مقاله کوشیده‏ایم تعریف کلیفورد از مرجعیت و به تبع آن، انتقاد وی از ادیان را در توجیه باورهای دینی بررسی کرده، به بوته نقد بکشانیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Criticism of Clifford's View regarding Authority

نویسندگان [English]

  • n h 1
  • gh h 2
1
2
چکیده [English]

Authority, in Clifford's view, means that beliefs are based on mere personal conventions. He has criticized authority, based on this definition, and claims that relying on authority results in lack of reasoning in beliefs; and since all beliefs should be based on reason and reason is the only criterion for distinguishing between correct and incorrect beliefs, thus any belief based on authority is incorrect because it lacks reasoning. He absolutely denies the authority of the Prophet of Islam (PBUH) and the principles of justification of religious beliefs in Islam because of an incorrect comparison between Islam's and Christianity's teachings. He tries to maximally rationalize beliefs and claims all religious beliefs are rationally indefensible. He is the first Western epistemologist who has talked of the justification of religious beliefs in Islam. Clifford condemns believing in something without enough evidence and reason and says any belief without enough reason is wrong and immoral and also says this is true for all beliefs, including religious and non-religious beliefs. I have tried to investigate and criticize Clifford's definition of authority and in consequence, his critique of the justification of religious beliefs in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clifford
  • Authority
  • Religious beliefs
  • rationality
  • Christianity
  • Islam