نظریه مسلمانان گمنام با تطبیق اندیشه استاد مطهری با نظریه مسیحیان گمنام کارل رانر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه معارف، شیراز، ایران

2 استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه و کلام اسلامی

چکیده

نجات پیروان سایر ادیان، از جمله پرسش‌های بسیار مهم فلسفه دین و کلام جدید است که کارل رانر و استاد مطهری به‏طور‏جدی به آن پرداخته‌اند. مقاله حاضر با تطبیق آرای این دو متفکر بزرگ به عنوان ابزار پژوهش، نشان داده است که مشابه با الگوی کلی نظریه مسیحیان گمنام رانر می‌توان از وجود نظریه مسلمانان گمنام نزد استاد مطهری سخن گفت. درحقیقت استاد مطهری با طرح اسلام فطری و واقعی در برابر اسلام منطقه‌ای و ظاهری، آن دسته از پیروان سایر ادیان را که به علت قصور و دست‏نیافتن به حقانیت شریعت محمدی، به صورت رسمی و اسمی مسلمان نامیده نمی‌شوند، اما دارای اسلام فطری و تسلیم قلبی هستند، به صورت گمنام و غیررسمی مسلمان دانسته، آنها را به دلیل بهره‎بردن از اسلام فطری، مشمول نجات محسوب کرده است و شمولی همچون شمول نظریه‌ مسیحیان گمنام برای آنها قایل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Elaboration of the Theory of Anonymous Muslims with a Comparison between Professor Motahhari's Theory and Karl Rahner's Theory of Anonymous Christians

نویسندگان [English]

  • m a 1
  • alireza farsinezhad 2
1 Assistant Professor in Islamic Azad University, Shiraz Branch, Islamic Maaref Department, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor in Shiraz University, Faculty of Theology and Islamic Maaref, Philosophy and Theology Department
چکیده [English]

One of the most important questions in philosophy of religion and modern theology is the salvation of the followers of other religions, well discussed by Karl Rahner and professor Motahhari. Comparing the ideas of the two great scholars, I have proved that we can talk of a theory of anonymous Muslims similar to the general model of the theory of anonymous Christians of Karl Rahner. Professor Motahhari poses innate and real Islam, compared with regional and formal Islam, and says the followers of other religions who are not officially and nominally called Muslims because they have not understood the rightfulness of Islam, but have innate Islam and cordial submission, are considered unofficial and anonymous Muslims and thus benefit salvation which is similar to the inclusion of the theory of anonymous Christians for non-Christians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rahner
  • Motahhari
  • multiplicity of religions
  • Salvation
  • anonymous Christians
  • anonymous Muslims