نقد و بررسی نظریه بازگشت به سنت در معنویت گرایی سیّاره ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه دین شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

معنویّت‎گرایی سیّاره­ای، انسان امروزی را انسان رشدیافته در فضای مدرنیته می­داند؛ فضایی که اگرچه در قالب یک پروسه عظیم، شکوه و جلال خاصی در عرصه تکنیکی داشته است، حفره­هایی بیش از حفره­های انسان دوران ماقبل مدرنیته پدید آورده است. تمام تلاش این نوع معنویت­گرایی به این است تا راه حلی برای درمان بیماری و آسیب­های ناشی از پروسه مدرنیته که بر پیکر انسان وارد شده، پیدا کند. راه حلی که این نوع معنویت‎گرایی پیشنهاد می­کند، اهتمام و تمرکز بر معنویتی است که در پرتو نظریه بازگشت به سنت و امر باطنی مشترک در افسون‏زدگی جدید به دست می­آید. نظریه بازگشت به سنت که به عنوان آرمانی برای رهایی انسان سیاره­ای در دوران مدرنیته پیشنهاد می­شود، پر است از نکات تأمل‎برانگیز، ایهام و ابهامات متفاوت. علاوه بر اینکه تبیین درستی از مفهوم سنت، روح و معنویت ارائه نمی­دهد، دچار یک نوع تکثرگرایی سنتی و سنت‏زدگی افراطی می­شود که با طرح راهبرد هستی‎شناسی درهم شکسته و افسون‌زدگی جدید حاصلی جز تولید معنویت‎گرایی نویی از جنس معنویت­های غیرهویتی و شریعت‌گریزِ خودساخته ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Criticism of the Theory of Return to Tradition in Planetary Spiritualism

نویسندگان [English]

  • b t 1
  • MOHAMMAD SMAILE ABDOLLAHY 2
1 استادیار گروه دین شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
2 دانشجوی دکتری تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب
چکیده [English]

According to planetary spiritualism today's human is developed in the atmosphere of modernism; although this environment has created a specific glory and greatness in the technical fields in the form of a vast procedure, but it has more flaws [for human being] compared with the pre-modern human. All the attempt of this spiritualism is to find a solution to cure the illnesses and damages caused by the procedure of modernism for human being. The solution of this kind of spiritualism for the modern enchantment [and insanity] is to focus on and strive for the spirituality achieved through the theory of return to tradition and the common esoteric matter.
The theory of return to tradition, which is an ideal for the freedom of the earthen (planetary??) human in the modern period, is full of problematic points and has various ambiguities. In addition to the fact that it does not present a correct explanation of the concepts of tradition, soul and spirituality, it also has a kind of traditional pluralism and radical traditionalism; posing the collapsed strategy of ontology and the new insanity, it has no result other than the production of a new tendency to spiritualism which is a kind of non-identifying spirituality and is anti-religious and self-made.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Spiritualism
  • Tradition
  • Return to tradition
  • Spiritualism
  • Flowing thought