تأملی نظری در مفهوم عدالت جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر در صدد ایضاح مفهومی عدالت جنسیتی است که کاربست آن در متون، اسناد بالادستی و ادبیات گفتاری در ایران معاصر ابهاماتی را به وجود آورده است؛ به‏طوری‎که اخیراً درج عنوان عدالت جنسیتی در ماده سی و یک لایحه برنامه ششم توسعه پرسش‌هایی را در مورد مفهوم و ماهیت عدالت جنسیتی مطرح نمود که حاکی از تنوع دیدگاه‏ها و برداشت‎ها از این مفهوم است. این تشتت در فهم و برداشت‏ها موجب تعدد رفتارها در به‎کاربستن آن در ساحت عمل می‏گردد؛ ازاین‎رو نوشته حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که معنا، مفهوم و ماهیت عدالت جنسیتی چیست؟ آیا تقریر این عبارت در قانون، ‌عبور از نصوص اسلامی تلقی می‌شود؟ از این حیث کوشش می‏گردد نخست معانی و مفاهیمی که واژه عدالت نظر به گفتمان‌هایی که ذیل آنها ظهور یافته، بررسی شده، سپس رابطه بین مفهوم عدالت و جنسیت ذیل هر یک از این گفتمان‌ها (گفتمان سنتی در غرب و اسلام، گفتمان مدرن در غرب و اسلام) بررسی و پیامدهای آن تحلیل گردد. در مقاله حاضر نگاه اسلامی برجسته شده است؛ همچنین به نتایج اجتماعی کاربست تئوری «عدالت به مثابه تساوی» در گفتمان مدرن پرداخته می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Contemplative Approach to the Concept and Meaning of Gender Equality

نویسندگان [English]

  • r kh 1
  • v a 2
1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی
2 .دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده [English]

The present article seeks to illustrate the concept of gender equity, which has been applied to contemporary issues in texts and upstream documents in Iran. Recently, the introduction of the title of Gender Equity Bill on the Sixth Development Plan raised questions about the concept and essence of gender justice, which implies a variety of views and beliefs about this concept. Diversity in the interpretation of this concept has raised controversy in the community. Hence, the present article seeks to answer the question of what is the meaning, concept, and meaning of gender justice? Since the notion of justice depends on various political discourses, first of all we try to describe each of these discourses. Then, the relationship between the concept of justice and gender in each of these discourses (traditional discourse in the West and Islam, modern discourse in the West and Islam) is examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Justice
  • Gender equality
  • Modernism
  • Feminism
  • Tradition