نظریه ریاست سنت در امتداد فلسفه سیاسی فارابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

طرح نظریه ولایت فقیه درامتداد فلسفه سیاسی و در سطح قضایای عقلی و فلسفی اولین بار توسط حکیم ابونصر فارابی صورت گرفت. او در سخت ترین شرایط سیاسی انتقال از امام معصوم(عج) به عصر غیبت، با روش برهانی به کمک فقه و فقیهان شتافت و نظریه ای بدیع و ماندگار در امتداد فلسفه سیاسی تولید کرد. طبیعی است او نمی توانست بر اساس فلسفه سیاسی یونانی به این مهم مبادرت ورزد،مگر آنکه پیش از آن، به اسلامی سازی این دانش اهتمام ورزد.فارابی بر پایه دغدغه دینی و معرفتی موفق شد ، حکمت عملی یونانی را به درستی دریافت کند و با استقرار آن بر تراز حکمت نظری قرآنی، از دو جهت «مبناسازی» و «غایت پردازی» فلسفه سیاسی متمایزی از خاستگاه تاریخی آن ایجاد کرد و آن را در ذیل آموزه های دینی و فراانگاره اسلامی قرار داد. این عملیات معرفتی راه را برای تولید و تکثیر مسائل عقلی در زیست بوم اسلامی فراهم آورد و فارابی از این طریق توانست نقطه کانونی «مدینه فاضله» را در فلسفه سیاسی خویش طراحی کند و از مجرای آن به حوزه رسالت«رئیس اول» و امامت«رئیس مماثل» و ریاست فقیه جامع الشرایط با عنوان «رئیس سنت» و در فقدان وجود او در قالب شورای رهبری «رؤسای سنت» و«رؤسای افاضل»برسد.
این نوشتار بر پایه تحقیقات گسترده پیشینی،با روش عقلی و برهانی به تحلیل متون فلسفی فارابی اقدام نمود و دستاورد آن ارائه نظریه ای بدیع در امتداد فلسفه سیاسی فارابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theory of the presidency of the Sunnah along the political philosophy of Farabi

نویسنده [English]

  • m m
m
چکیده [English]

In terms of epistemology, political philosophy refers to a set of knowledge that in our time is known as The proposal of the theory of religious authority in political philosophy and at the level of rational and philosophical cases was first made by Hakim Abu Nasr Farabi. In the most difficult political conditions of the transition from the infallible Imam (a.s.) to the age of occultation, he rushed to the help of jurisprudents and jurists with the proof method and produced an innovative and lasting theory along the lines of political philosophy. It is natural that he could not tackle this issue based on the Greek political philosophy, unless he first paid attention to the Islamicization of this knowledge. Based on his religious and epistemological concern, Farabi succeeded in correctly understanding the Greek practical wisdom and with Establishing it on the level of Quranic theoretical wisdom created a political philosophy distinct from its historical origin from two aspects of "foundation" and "goalization" and placed it under religious teachings and Islamic meta-image. This epistemological operation provided the way for the production and proliferation of intellectual issues in the Islamic ecosystem, and in this way Farabi was able to design the focal point of "Utopia" in his political philosophy, and through its conduit to the sphere of mission of the "First President" and Imamate. Similar head" and the chairmanship of Jame al-.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political philosophy
  • president of tradition
  • Farabi