نقد دیدگاه الهی‌دانان گشوده در «نسبت حاکمیت الهی با آزادی انسان» از منظر متکلمان امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

الهی‌دانان گشوده معتقدند عقیده الهی‌دانان مسیحی سنتی به «حاکمیت مطلق خداوند» در تناقض با آزادی انسان (که مشهود است) بوده و لذا نباید این عقیده را با تمسک به فرضیات بیگانه از کتاب مقدس توجیه کرد. به اعتقاد ایشان آموزه «حاکمیّت مطلق» اگرچه در ظاهر به معنای سیطره بر عالم و حاکی از علوّ جایگاه خداوند است، لکن تبعات فاسدی به همراه دارد. در مقابل به‌نظر می‌رسد روش حاکمیّت خدا بر جهان نه سلطه مطلق همه‌جانبه و موشکافانه، بلکه حاکمیّتی مبتنی بر تعامل و «تقسیم قدرت» بوده و خدا این محدودیت را به‌جهت حفظ آزادی انسان پذیرفته است. در نقد این دیدگاه، متکلمان امامیه معتقدند اگرچه آزادی انسان بدیهی است، لکن از آنجا که این آزادی ذیل اراده خداوند محقق می‌شود، منجر به محدودیتی برای حاکمیت مطلق او نمی‌گردد. در ‌واقع خداوند اراده کرده است که هر پدیده‌ای به انضمام شرایط صدور آن محقق شود، که از جمله شرایط صدور افعال انسانی «اراده» خود انسان است. در این پژوهش مؤلف کوشیده است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به نقد دیدگاه الهی‌دانان گشوده در «نسبت حاکمیت الهی با آزادی انسان» از منظر متکلمان امامیه بپردازد تا بتواند ابهامات اعتقادی این حوزه را مرتفع نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Open Theism Views on "The Relationship Between Divine Sovereignty and Human Freedom" from the Perspective of Imami Theologians

نویسنده [English]

  • Mohammad Ebrahim Torkamani
PhD in Imami Theology, Quran and Hadith University
چکیده [English]

Open theism believes that the belief of traditional Christian theologians about "absolute sovereignty of God" is in contradiction with human freedom (which is evident) and therefore this belief should not be justified by clinging to assumptions alien to the Bible. According to his belief, although the doctrine of "absolute sovereignty" appears to mean domination over the world and indicates the exaltation of God's position, it has corrupted consequences. On the other hand, the non-absolute sovereignty of God has an important sequence (including planning, creativity, invincibility, love, and admiration) and leads to results that are far higher than the opinion of traditional theologians in his absolute sovereignty. Therefore, according to open theologians, the method of God's sovereignty over the world is not an all-round and scrutinizing absolute sovereignty, but a sovereignty based on interaction and "power sharing", and he accepted this limitation for the sake of achieving real human freedom .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Divine Sovereignty"
  • "Freedom"
  • "Human"
  • "Imami theologians"
  • "Open theism"