دو روش در پرداختن به فلسفه دین؛ پرسش و تعبیر، پرسشگری و تعلیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

         در دهه ‏های اخیر قبل از افول ستاره فلسفه دین تحلیلی در قرن بیست‌ویک میلادی ادبیات فلسفه دین با این چالش مهم مواجه شد که فلسفه‏ ورزی در باب دین منحصر به سنت فلسفی تحلیلی نیست و در نظام ‏های فلسفی دیگر هم وجود دارد. در این صورت تفاوت آن با دیگر نظام ها چیست؟ پاسخی که مقاله به آن رسیده است، این است که در فلسفه تحلیلی اصل با پرسشگری در باب مسیحیت است و این پرسشگری در اغلب موارد منجر به تعلیق جواب یا خدشه در معرفت ‎مندی باورهای دین می‎شود. در مقاله این موضوع  بحث می‎شود که پرسشگری تمام فعالیت فلسفی نیست و صدق معنای فلسفه ورزی در باب دین آنجاست که ما به یک تعبیر فلسفی از یک عقیده دینی دست یابیم. از سوی دیگر در نظام هایی مثل حکمت اسلامی، در پی پرسش، تعبیری از آموزه و عقاید اسلام عرضه می‎شود که در آن سازگاری درونی، عقل ‏محوری و حقانیت دینی مفروض است و دنبال می‎شود. نوع دین و نظام فلسفی در اینجا بسیار تعیین کننده است. البته این دو نوع رویکرد، تفاوت نظام ‏مند داشته، تضاد بنیادی با یکدیگر ندارند؛ اما در مسئله تمامیت با یکدیگر متفاوت ‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Methods in Dealing with the Philosophy of Religion; Question and Interpretation, Questioning and Suspension

نویسنده [English]

 • Seyeed Mohammad Ali Dibaji
Associate Professor, Department of Philosophy, Farabi Campus, University of Tehran
چکیده [English]

          In recent decades, before the decline of the star of analytical philosophy of religion in the 21st century, the philosophy of religion faced the important challenge that philosophizing about religion is not exclusive to the analytical philosophy and exists in other philosophical systems as well. In this case, what is the difference between it and other systems? The answer that the article has reached is that in analytical philosophy, the principle is with questioning about the Christian religion, and this questioning in most cases leads to the suspension of the answer or damage to the knowledge of religious beliefs. In this article, it is discussed that questioning is not all philosophical activity and the truth of the meaning of philosophizing about religion is when we reach a philosophical interpretation of an opinion. On the other hand, in systems such as Islamic philosophy, after questioning, an interpretation of Islamic teaching and beliefs is presented, in which internal consistency, rationality, and religious truthfulness are assumed and followed. The type of religion and philosophical system is very decisive here. Of course, these two types of approaches have systematic differences and do not fundamentally contradict each other, but they differ from each other in the issue of completeness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy of Religion
 • Analytical Philosophy
 • Questioning
 • Islamic Philosophy
 • Continental Philosophy
 1. ارسطو؛ مابعدالطبیعه؛ ترجمه شرف‏الدین خراسانی؛ چ4، تهران: حکمت، چهارم، 1385.
 2. افلاطون؛ «آلکیبیادس»، دوره آثار؛ ج2، ترجمه محمدحسن لطفی؛ چ3، تهران: انتشارات خوارزمی، 1384.
 3. ـــــ؛ «تیمائوس»، دوره آثار؛ ج3، ترجمه محمدحسن لطفی؛ چ3، تهران: انتشارات خوارزمی، 1384.
 4. توفیقی، فاطمه؛ «تأملاتی درباره فلسفه دین در فلسفه قاره‏ای»، آینه پژوهش؛ س32، ش3، مرداد و شهریور 1400.
 5. سل، آلن فیلیپ فردریک؛ تاریخ فلسفه دین؛ ترجمه حمیدرضا آیت‏اللهی؛ چ1، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382.
 6. سهروردی، شهاب‏الدین؛ «مشارع و مطارحات»، مجموعه مصنفات؛ ج2، تصحیح هانری کربن؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، 1373.
 7. شیرازی، صدرالدین (ملاصدرا)؛ الحکمة المتعالیة؛ ج8، بیروت: دار احیاء التراث، 1410ق.
 8. مک‌کواری، جان؛ الهیات اگزیستانسیالیستی؛ ترجمه مهدی دشت‏بزرگی؛ چ1، قم: بوستان کتاب، 1382.
 9. هالینگ دیل، ر. ج؛ مبانی و تاریخ فلسفه غرب؛ ترجمه عبدالحسین آذرنگ؛ چ1، تهران، کیهان، 1364.
 10. هسکر، ویلیام؛ «فلسفه تحلیلی»، ترجمه فاطمه ذوالفقاری؛ مجله دین (کتاب ماه)؛ ش170، ص12-27.

 

 1. Trakakis, Nick; The End of Philosophy of Religion; Continuum,
 2. _____; "Meta-Philosophy of Religion", Ars Disputandi: The onlin Journal for philosophy of religion; vo.7, 2007, pp.1-42.
 3. Timothy D. Knepper; "The End of Philosophy of Religion", Journal of the American Academy of Religion; March 2014, Vol.82, No.1, pp.120–149, in: doi:10. 1093/jaarel/lft072.
 4. Harrison, Victoria S; "Nick Trakakis, THE END OF PHILOSOPHY OF RELIGION", Faith and philosophy Journal of the Society of Christian Philosophers; Vol.29, Ar.7, 2012, pp.99-103.
 5. Wolfson, Harry Austryn; Philo; Harvard university press, 1982.