نویسنده = رمضان علی‌تبار
تعداد مقالات: 3
1. نقد نگره تفکیکی در تبیین باور فطری به خدا

دوره 23، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 33-62

رمضان علی‌تبار؛ محمد محمدزاده