کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: فطرت
تعداد مقالات: 2
1. نقد نگره تفکیکی در تبیین باور فطری به خدا

دوره 23، شماره 90، زمستان 1397، صفحه 33-62

رمضان علی‌تبار؛ محمد محمدزاده


2. ارزیابی بنیان‌های معرفت‌شناختی نسبیت فرهنگی با تکیه بر نظریه فطرت

دوره 22، شماره 86، زمستان 1396، صفحه 51-77

عین الله خادمی؛ علی حیدری