تقریر حکیم میرداماد از نظریۀ اختیار انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 نویسنده

چکیده

حکیم میرداماد در تبیین فاعلیت الهی و چگونگی انتساب فعل به انسان میان فاعل مختار و جاعل  که به فاعل و فعل، وجود بخشیده، تمایز قائل می‌شود و فاعل را در طول جاعل تام فعل می‌داند. درواقع اختیار فاعل مباشر فعل، موجب  تمام شدن سلسلۀ علل می‌شود و درنتیجه از نظر عرفی، لغوی و اصطلاحی، فعل بدو استناد می‌یابد؛ با وجود این، فاعل مباشر، جاعل فعل خود نیست؛ همان‌گونه که جاعل خودش نیست. قدرت، شوق، اراده و تمام هستی انسان که از علل ظهور فعل‌اند، در نظام طولی تحت قدرت و سیطرۀ جاعل و علت کل (خدا) هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mir Damad's Version of the Theory of Human Free Will

نویسندگان [English]

  • Seyyed-Mohammad-Ali Dibaji 1
  • Mohsen Taheri Sahne 2
1
2
چکیده [English]

In explaining the divine efficiency and the manner of attributing an act to human Mird Damad distinguishes free agent and the creator who creates the agent and the act, he considers that the agent is in line with the perfect creator of the act. In fact, the free will of the agent of the act provides an end to the chain of causes and therefore the act relates to him commonly, literally and terminologically; yet, the corresponding agent is not the creator of his act, as he is not the creator of himself. Power, longing (shawq), will, and all the being of human that are the causes of the emergence of the act are in the power and control of the creator and the total cause (God) in the linear system.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • predestination (jabr)
  • free will (ikhtiyar)
  • relegation of matters (Tafwid)
  • Creation
  • a matter between two matters