دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، آبان 1394، صفحه 1-204 
بررسی سیر تنزیلی آیات تحدی

صفحه 67-96

عبدالکریم بهجت‌پور؛ زهرا بهجت‌پور


تقریر حکیم میرداماد از نظریۀ اختیار انسان

صفحه 97-120

سید محمدعلی دیباجی؛ محسن طاهری صحنه